Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Delegering och egenvård

På denna sida finns rutiner och checklistor samlade för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Dessa gäller för hela socialförvaltningens verksamhet där det bedrivs kommunal hälso- och sjukvård. Här finns också rutiner för ”egenvårdsbegreppet” utifrån socialstyrelsens föreskrift. Det finns också länkar till regionens samverkanssidan där de länsgemensamma rutinerna finns . Här finner du också länkar till webbutbildningarna ”Att jobba säkert med läkemedel del 1 och del 2 samt till utbildning om ”Äldre med diabetes”. Manualer till delegeringsmodulen finner du under rubriken verksamhetssystem.

Senast ändrad 2019-07-03

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken