Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Demensvård

Under Demensvård har vi samlat information om vårt Demensteam och de rutiner som finns som stöd för demensvården i verksamheten. Här finns länk till demenscentrum där det finns mer information om demenssjukdomar, forskning, behandling, nyheter och information om hur det är att leva med demens. Personal som arbetar med personer med demenssjukdom hittar här webbutbildningar och appar som stöd i arbetet med personer med demens. Det finns också länkar till regionens faktadokument om demensutredning och nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Senast ändrad 2019-06-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken