Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Dokumentation

Syftet med dokumentation är att kommunicera säkrare och att använda informationen i det individuella arbetet med vårdtagarna. Skapa en gemensam syn på verksamheten och kunna göra verksamhetsuppföljningar. Här har vi samlat arkiveringsregler och rutiner om hur man avslutar journaler och vilka dokument som ska sparas. Det finns övergripande rutiner för hur dokumentationen ska utformas, samtycke, vem som får lämna ut dokumentation, hur dokumentation ska förvaras mm. Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvårdsdokumentation. Länkar till arkivmyndigheten, lagstiftning som t.ex. patientdatalagen, offentlighet och sekretesslagen samt föreskrift från Socialstyrelsen om dokumentation

Senast ändrad 2019-03-07

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken