Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för Upphandlade kompressions-produkter 20190201-20210131

All ordination, utprovning och beställning av kompressionsprodukter som kommunen ansvarar för ska utföras av sjuksköterska/ specialistsjuksköterska (kompressionsstrumpor), arbetsterapeut (kompressionshandskar) med erfarenhet och kompetens inom området

Definition

Behandlingshjälpmedel i samband med:

 • Kronisk venös insufficiens med svullnad, hud förändringar och/eller bensår (öppna eller läkta).
 • Tillstånd med svullnad vid akut venös trombos eller vid kvarstående post trombotisk svullnad.
 • Trombos profylax i samband med operation eller vid kronisk sjukdom med risk för trombos.
 • Ytlig venös insufficiens – varicer - där kontraindikation mot operation föreligger eller i avvaktan på planerad operation.
 • Varicer under graviditet.
 • Lyfödem.
 • Ödem av annan kronisk genes, t.ex hjärtsvikt, hypoproteinemi, inaktivitet.

Ansvarsfördelning/Tillämpning

Ansvarsfördelning kompressionsstrumpor:För patient inskriven i hemsjukvård och för patient på särskilt boende ansvarar kommunen för:

Klass 1 standardstorlek:

Ordination, vid behov hjälp med utprovning (mätning av ben). Gäller även antitrombosstrumpa. Patienten inhandlar dessa på apotek och bekostar dem själv.

Klass 1 måttsydda och vid särskilda fall:

Ordination, hjälp med utprovning (mätning av ben) samt beställning. Faktureras respektive SSK-organisation

Klass 2 standardstorlek och måttsydda:

Ordination, hjälp med utprovning (mätning av ben) samt beställning. Faktureras respektive SSK-organisation

Klass 3-4 standardstorlek och måttsydda:

Läkare ordinerar. Lymfterapeut på sjukhuset kan hjälpa till med utprovning (mätning av ben). Faktureras av regionvården

RUTIN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Sjuksköterska/DSK
Ska ha kompetens och erfarenhet innan ordination, utprovning och beställning utförs. Lämpligen handledning av van kollega eller utbildning från leverantör.

Arbetsterapeut Arbetsterapeut ska ha kompetens och erfarenhet av utprovning av kompressionshandske innan ordination, utprovning och beställning sker.
Områdeschef
Betalar förskrivna strumpor på sin budget

Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Övergripande ansvar för avtal med HMC och samverkan med Region och HMC

MAS Ansvarar för rutinen och frågor knutna till samverkan med regionen och HMC


Patienten betalar en egenvårdsavgift

Vid förskrivning av kompressionsstrumpor och justerbar kompression betalar patienten en egenvårdsavgift. 170kr för Standardmodell samt justerbar kompression enklare modell, och 240kr för måttsydda kompressionsstrumpor. (Detta gäller regionvården tills vidare)

Inför operation:

Kompressionsprodukt utprovas och bekostas av opererande enhet. Vid fortsatt kompressionsbehandling återrapporteras till huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret.

Samverkan med regionens lymfterapeut:

Vid svårigheter med utprovning, exempelvis när det krävs hög kompressionsklass 3-4, eller vid kraftigt avvikande mått. Även vid utprovning av ex handskar, västar, ärm, byxa etc kan lymfterapeut konsulteras. Ordinerande enhet bekostar patientens kompressionsbehandling som rekommenderas/utprovas av lymfterapeut.


Uttags och förskrivningsregler kompressionsstrumpor

Klass 2 Standard: 2 par strumpor per uttag, 2 ggr/ år alternativt, 2 enstaka strumpor per uttag, 2 ggr/år.


Klass 3 Standard:

2 par strumpor per uttag, 2 ggr/ år alternativt, 2 enstaka strumpor per uttag, 2 ggr/år.


Klass 4 Standard:

2 par strumpor per uttag, 4 ggr/ år, alternativt 2 enstaka strumpor per uttag vid behov.


Klass 1-4 Måttsydda:
1 par strumpor per uttag 4 ggr/ år, alternativt 1 enstaka strumpa


Hjälpmedel

Hjälpmedel för på- och avtagning av kompressionsprodukt bekostas av patienten själv- egenvårdsprodukt. Förskrivande enhet kan hjälpa till med beställningen.


Vid beställning;
Ange alltid betalare, leveransadress, fakturaadress och referensnummer

Leverantören skickar faktura till den som angetts som betalare

Leverantörer av upphandlade kompressionsprodukter

Medi Sweden AB

Beställning sker via e-shop. Använd kundnummer på finns på G: på enhet enligt upprättad lista

https://eshop.medi.de/SE/Login.aspxlänk till annan webbplats

Kundtjänst telefon: 08-96 97 98

Produktspecialist Birgitta Severin: 070-9961575

Fax: 08-626 68 70  Epost: info@medi.se


Juzo Scandinavia AB

Beställning sker via e-shop  http://www.juzo.com/se/länk till annan webbplats

Telefon: 011-4422250

Produktspecialist………………………..

Fax: 011-4422259 Epost: info@juzo.se


BSN Medical

Beställning sker via fax, telefon eller e-shop.

http://www.jobst.se/länk till annan webbplats

Telefon: 031-727 98 00

Produktspecialist …………………………..

Fax: 031-727 98 10

Epost: info.bsn.se@essity.com

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2019-05-20

 • Dokumentetsnamn: Rutin vid förskrivning av kompressionsstrumpor
 • Dokumentet gäller för: Hälso- och sjukvård under socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2021-01-20
 • Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Dokumentet beslutat av: ledningsgrupp
 • Senast reviderad: 2019-02-28
 • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken