Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Sårvård

Här finns dokument och länkar som rör sårvård, trycksår. Det finns metoder för omvårdnad, behandling, och förebyggande arbete. Under "Vill du veta mer" finner du länkar till upphandlade förbandsprodukter, sårwebben med instruktionsfilmer om sårbehandling, undersökning med doppler, lindningsteknik med olika lindor,undersökning mm.

Senast ändrad 2019-04-11

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken