Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Larm, stöd och säkerhet

Här har vi samlat rutiner för hur vi arbetar med olika former av larm, stöd och säkerhetslösningar. Rutiner för riskbedömning, skyddsåtgärder, checklistor och vem som ansvarar för uppföljning av dessa. Risk för fall och förebyggande åtgärder hanteras i kvalitetsregistret Senior alert och dokumenteras i genomförandeplan samt i respektive legitimerad yrkesutövares journal. Här hittar du även utbildningen "Nollvisionen" från Demenscentrum. Detta är ett utbildningsmaterial gällande arbetssätt där begränsningsåtgärder ej behövs. 

Senast ändrad 2019-07-03

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken