Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för ordination och uppföljning av epilepsilarm

Läkaren har tidigare ordinerat epilepsilarm och Hjälpmedelscentralen har lämnat ut dessa och reparerat när så behövts. Relevant information, uppföljning och kunskap kring larmets funktioner har varit bristfälliga. Därför har ny rutin införts för ordination av epilepsilarm för att öka
patientsäkerheten.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller vid förskrivning av epilepsilarm i Jönköpings län

ORD OCH BEGREPP

Epilepsilarm

Är ett larm som ska fånga upp ev. kramp anfall och larma på vårdare/omvårdnadspersonal. Det finns larm som har olika funktioner läs mer på HMC hemsida om epilepsilarm. Det är viktigt att man nogsamt väljer det larm som passar till patienten.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Behandlande läkare

Skickar ordination till utsedd ansvarig sjuksköterska i kommunen om sådan inte finns eller inte är känd går ordinationen till MAS i respektive hemkommun.

Ansvarig sjuksköterska/MAS

Skickar in läkarens ordination och ev. komplementterande underlag till hjälpmedelscentralen(HMC) Följande information ska finnas med; Patientens boendeform, namn och kontaktuppgifter på ansvarig person på särskilt boende/ordinärt boende och namn och kontakt uppgifter till omvårdnads ansvarig sjuksköterska. Önskad typ av larm, vart signalerna ska gå, startinställningar(tid och känslighet) och när larmet önskas installeras. Om det finns oklarheter, eller osäkerhet om hur funktionen ska vara så ska ansvarig sjuksköterska kontakta HMC

HMC

Beställer aktuellt larm och kontaktar ansvarig sköterska för gemensam tid för utlämning av larmet.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2019-02-28

  • Dokumentetsnamn: Rutin för ordination och uppföljning av epilepsilarm
  • Dokumentet gäller för: Epilepsilarm som förskrivits av läkare
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2019-11-23
  • Dokumentansvarig: MAS
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef
  • Senast reviderad: 2019-02-28
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken