Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter för diagnos, behandling och rehabilitering används inom alla nivåer av hälso- och sjukvård. Utvecklingen går mot att alltmer teknisk utrustning placeras i hemmen. Medicintekniska produkter omfattar därmed en mängd olika produkter, från enkla förbrukningsartiklar, som förband till högteknologisk utrustning. De omfattar också hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel. Även informationssystem och programvara som hanterar information kring patienten är att se som medicinteknisk produkt.

Senast ändrad 2018-05-18

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken