Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Munhygien och tandhälsa

Att ha en god munhälsa är viktigt utifrån flera aspekter så som att kunna tillgodogöra sig en näringsrik kost, minska risken för infektioner och andra hälsoproblem som kan ha sitt ursprung i dålig munhälsa. Problem med munhälsan leder också ofta till social isolering. Det finns forskning som visar att dålig munhälsa är inkörsport för infektioner och sepsis.

Här finns rutiner och dokument som stöd till att bevara en god munhälsa. Under länken till 1177.se finns ytterligare information om vilket stöd som finns inom tandvården så som uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård, avgifter mm.

Senast ändrad 2019-05-20

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken