Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Nutrition

Foto: smålandsbilder.se

En god nutrition är ett viktigt område för alla men speciellt för individer som har problem med ätandet eller att till godogöra sig näringen i kosten. Här finns länk till Nutritionshandboken som är framtagen i samverkan mellan kostekonomer och dietister i länet. I den finns verktyg för att kunna erbjuda en god nutrition inom kommunens verksamheter. När det gäller risk för undernäring så skattas detta i kvalitetsregistret Senior alert där även förslag till åtgärder finns. Det finns också rutiner för förskrivning och beställning av näringsdryck och sondmat.

Senast ändrad 2019-06-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken