Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista omsorgspersonal för värmebölja

Extrem värme är farlig för alla, men den som är äldre, kroniskt sjuk eller har en funktionsnedsättning är särskilt utsatt. En värmebölja kan innebära en allvarlig hälsorisk i dessa grupper.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Inom socialförvaltningens verksamheter

MEDARBETARE/ROLLER

Allmänna råd till vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende

Var uppmärksam på inomhustemperaturen

Risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd

Öka vätskeintaget – vänta inte på törstkänsla

Undvik dock stora mängder söta drycker och alkohol. Servera gärna vätskerik mat, t.ex. grönsaker och frukt. Personer med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med att dricka

Försök ordna en sval miljö

Utnyttja gardiner, persienner och markiser. Försök att vistas på bostadens svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt.

Ordna svalkande åtgärder

En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Svalkande fotbad. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder. En fläkt kan kännas svalkande

Minska den fysiska aktiviteten

Framförallt under dygnets varmaste timmar

Var extra uppmärksam vid tecken på värmepåverkan

Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, och andningsfrekvens, samt nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Vissa läkemedel, som t.ex. vätskedrivande kan behöva justeras vid värmebölja. Kontakta sjuksköterska/sjukvården för råd vid nytillkomna eller förvärrade besvär enligt ovan.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2019-07-02

  • Dokumentetsnamn: Checklista omsorgspersonal för värmebölja
  • Dokumentet gäller för: Allmänt all personal i verksamheten
  • Dokumenttyp: Checklista
  • Giltighetstid: 2021-07-09
  • Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
  • Senast reviderad: 2019-07-01
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken