Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för åtgärder vid värmebölja för hemtjänst och hemsjukvård chef/arbetsledare

Inför sommarsäsongen bör du tänka på följande:

Informera.

Sprid checklistor om värmebölja till alla anställda och gå igenom tillsammans med personalen. Checklistorna skall vara lättillgängliga både i pappersform och elektroniskt. Personalen skall ha läst igenom checklistorna inför sommaren och materialet skall vara tillgängligt för alla medarbetare vid en värmebölja. Det är viktigt att poängtera för personalen vilken negativ effekt kraftig värme kan ha på äldre personer. Diskutera med de anställda hur ni inom er verksamhet bäst kan förbereda er på värmeböljor.

Identifiera extra känsliga individer, eventuellt med hjälp av ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården. Förutom hög ålder kan ett flertal olika kroniska sjukdomar, samt viss medicinering göra en individ extra sårbar vid värmebölja. Rekommendera vårdtagare att skaffa en inomhustermometer. Vissa bostäder kan bli mycket varma sommartid. Diskutera tillsammans med personalen om det finns bostäder i ert område som är särskilt utsatta, och de åtgärder man bör vidta för att sänka temperaturen.

Planera.

Ha en beredskap för att vid en värmebölja omprioritera insatser och lägga fokus på omvårdnad istället för mindre akuta serviceinsatser (t.ex. tvätt/städ). Vid en värmebölja är det viktigt att stötta personalen i att prioritera bland arbetsuppgifterna, utifrån hur situationen ser ut.

Vid en extrem och långvarig värmebölja kan det bli aktuellt att kalla in extra personal. Se till så att det finns en ansvarig person för att ta emot larm om värmebölja - även under helger och semestertid.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-07-02

  • Dokumentetsnamn: Rutin för chef i hemtjänst vid värmebölja
  • Dokumentet gäller för:  Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2021-07-09
  • Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
  • Senast reviderad: 2019-07-01
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken