Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Palliativ vård

Den sista tiden i livet kan, trots många svårigheter, bli en värdefull tid för den enskilda människan och dennes familj. Vad som ofta nämns som innebörden i ”en god död” är bevarad självbild, integritet och självbestämmande. Till detta hör att kunna bevara sociala relationer, att få möjlighet att skapa mening och se sammanhang.

En god palliativ vård innebär god symtomlindring och bygger på en helhetssyn på människan. Här finns rutiner som är gemensamma för regionen och kommunen. Dessa hittar du i länklistan under faktadokument för bland annat symptomkontroll.

Senast ändrad 2019-08-05

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken