Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rehabilitering, habilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas när en individ har varit sjuk eller skadad, för att återställa så mycket som möjligt av den fysiska och psykiska förmågan. Olika hjälpmedel kan provas ut och förskrivas för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan. Habilitering är att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapa förutsättningar för att vara aktiv i samhällslivet. Stödet anpassas medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt utifrån individens behov.

Senast ändrad 2019-05-20

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken