Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Samverkan läkare och specialistvård

Foto: smålandsbilder.se

Här finns avtal om läkarmedverkan och rutiner för läkarkontakter. Det finns också information om MGT (Mobilt geriatriskt team), hur de arbetar och kontaktuppgifter.

Det finns också länsgemensamma samverkansdokument och länkar till samverkanssida inom regionen

SIP är ett sådant samverkansdokument här finns information och blankett och videofilm.

Senast ändrad 2019-04-01

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken