Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Vårdhygien och smittskydd

Här finner du information om basala hygienrutiner. Lokala rutiner vid olika vårdrelaterade smittor och hur man arbetar för att förebygga smittspridning. Rutiner för stick och skärskador, hur och när man använder skyddsutrustning. Det finns länkar till smittskyddsinstitutet, STRAMA (samverkan mot antibiotikaresistens ), vårdhandboken, folkhälsomyndigheten och till enheten vårdhygien smittskydd i regionen.

Senast ändrad 2018-11-26

Vill du veta mer?

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken