Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för vårdhygien inom särskilda boende

Denna är ett komplement till Rutin för vårdhygien i verksamheter inom socialförvaltningen.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Särskilda boenden och i tillämpliga delar inom gruppboenden när vårdnära arbetsuppgifter genomförs, vid risk för kontakt med kroppsvätskor, städ, tvätthantering och vid rena arbetsmoment som omläggning av sår.

Definition:

Skyddsutrustning är handskar, plastförkläde, handdesinfektionsmedel, tvål o torkpapper, övrigt t ex visir, munskydd efter speciellt ställningstagande

ARBETSMOMENTEN/SÅ HÄR GÖR DU

Rutiner för personal i vård o omsorgsarbete

 • Basala hygienrutiner och rutiner för god vårdhygien ska alltid följas
 • Det ska finnas tillgång till arbetskläder och skyddsutrustning på arbetsplatsen.
 • Det ska finnas handdesinfektion nära tillhands där vårdnära arbete utförs
 • Tillgång till tvål och engångshanddukar
 • Arbetskläder ska ha kort ärm, bytas dagligen och var upphandlade enligt kravspecifikation.
 • Det ska finnas en rutin för hur arbetskläderna tvättas i minst 60 grader, normalprogram och förvaras på arbetsplatsen.
 • Det ska finnas medel för punktdesinfektion Ytdesinfektion plus, Virkon och vid behov Klorin
 • Använd utrustning med stickskydd och hantera riskavfall enlig rutin för detta
 • Informera din  chef om du vårdats el arbetat i vård utomlands, utsatts för eller har riskfaktorer för vårdrelaterad smitta som t ex eksem

Rutiner för stöd till vård och omsorgstagare

 • Det ska skapas möjligheter för vård och omsorgstagare att behålla en god personlig hygien och handhygien även om man behöver stöd
 • Handdukar som används vid nedretoalett ska tvättas efter varje gång
 • Vid pågående infektion extra krävs extra hygienrutiner t ex vid ögoninfektion byt handduk, örngott eller annat som kommit i kontakt med sekret från infektionen
 • Bideskålar, bäcken och urinflaskor ska rengöras efter användning i spoldesinfektor eller om sådan inte finns med kemiskdesinfektion
 • Vårdtagarbunden tvätt ska tvättas separat när det är temperatur under 60 grader och helst torkas i torkskåp/torktumlare undvik hängtorkning i öppentvättstuga/skölj
 • Regelbunden rengöring av hjälpmedel och desinfektion vid behov
 • Vid behov av omläggningsmaterial ska detta förvaras hos individen i försluten "smartbox"

Rutiner för en god hygienisk standard

 • Det ska göras årlig funktionskontroll på spol- o diskdesinfektor, och egenkontroller ska ske i verksamheten enl. tillverkarens anvisning.
 • Instrument(gods som kommer i kontakt med, sår, slemhinnor) ska vara höggradigt rena och får endast köras i diskdesinfektor (ej spoldesinfektor). Om det inte finns diskdesinfektor ska kemiskdesinfektion tillämpas.
 • Utrustningen ska hanteras och förvaras så att renlighetsnivån behålls. Rostangripna instrument ska kasseras
 • Rengöring med lämpligt medel ska ske av medicinteknisk utrustning efter vårdnära kontakt med vårdtagare så de är synligt rena t ex blodtrycksmanschetter, stetoskop, duschstol, lift mm
 • Handdesinfektionsmedel/tvål ska enligt tillverkaren inte fyllas på i en gammal flaska.
 • Rutiner för livsmedelshygien ska följas och egenkontrollerna genomföras, byte av köksförkläde ska ske dagligen och engångsduk som disktrasa
 • Det ska finnas rutiner för städ och städsystem och utrustningen ska desinficeras när arbetspass avslutas
 • I förråd ska sterila produkter förvaras separat gärna i försluten smartbox och höggradigt rena för sig i avdelningsförpackning. Ingen förvaring ska ske på golvet.
 • Vid dubbelbeläggning ska riskanalys med fokus på smittspridning genomföras
 • Finns husdjur på enheten ska en riskbedömning ske beträffande ev. smittspridning
Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2019-05-20

 • Dokumentetsnamn: Checklista för vårdhygien inom särskilda boende
 • Dokumentet gäller för: Säbo inom socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2021-04-30
 • Dokumentansvarig: MAS
 • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
 • Senast reviderad: 2017-05-05
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken