Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för vårdhygien i omvårdnadsarbete i ordinärt boende

Detta är en bilaga till Rutinen för vårdhygien inom socialförvaltningens verksamheter

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Hemtjänst, hemsjukvård, boendestöd och personligassistans i hemmet när vårdnära arbetsuppgifter genomförs, vid risk för kontakt med kroppsvätskor, städ, tvätthantering och vid rena arbetsmoment som omläggning av sår.

Definition:

Skyddsutrustning är handskar, plastförkläde, handdesinfektionsmedel, tvål o torkpapper, övrigt t ex visir, munskydd efter speciellt ställningstagande

ARBETSMOMENTEN/SÅHÄR GÖR DU

Arbetsrutiner i vårdnära arbete

 • Basala hygienrutiner och rutiner för god vårdhygien ska följas
 • Det ska finnas tillgång till arbetskläder och skyddsutrustning på arbetsplatsen.
 • Arbetskläder ska ha kort ärm, kunna bytas dagligen och var upphandlade enligt kravspecifikation. Det ska finnas en rutin för hur arbetskläderna tvättas i minst 60 grader normalprogram o förvaras rent.
 • Det ska finnas möjligheter till handdesinfektions och tvål o engångshandduk där vårdnära arbete utförs
 • Använd utrustning med stickskydd och hantera riskavfall enlig rutin för detta
 • Informera sin chef om man vårdats el arbetat i vård utomlands, utsatts för eller har riskfaktorer för vårdrelaterad smitta som t ex eksem

Rutiner till stöd för vård och omsorgstagare

 • Det ska skapas möjligheter för vård och omsorgstagare att behålla en god personlig hygien och handhygien även om man behöver stöd
 • Handdukar som används vid nedretoalett bör bytas efter användning i samråd med vårdtagare
 • Vid infektion ska extra rutiner genomföras t ex vid ögoninfektion byt handduk, örngott efter användning i samråd med vårdtagaren
 • Bideskålar, bäcken och urinflaskor ska rengöras efter användning i med kemiskdesinfektion
 • Regelbunden rengöring av hjälpmedel och desinfektion vid behov
 • Vid behov av omläggningsmaterial ska detta förvaras hos individen i försluten "smartbox"
 • Omsorgstagares tvätt tvättas separat

Rutiner för en god hygienisk standard

 • Instrument(gods som kommer i kontakt med, sår, slemhinnor) ska vara höggradigt rena och får endast köras i diskdesinfektor (ej spoldesinfektor). Om det inte finns diskdesinfektor ska diskning och kemiskdesinfektion ska tillämpas.
 • Rengöring ska ske av medicinteknisk utrustning efter vårdnära kontakt med vårdtagare så de är synligt rena t ex blodtrycksmanschetter, stetoskop, mm
 • Det ska göras årlig funktionskontroll på spol- o diskdesinfektor, och egenkontroller ska ske i verksamheten enl. tillverkarens anvisning.
 • Utrustningen ska hanteras och förvaras så att renlighetsnivån behålls. Rostangripna instrument ska kasseras
 • Handdesinfektionsmedel/tvål ska enligt tillverkaren inte fyllas på i en gammal flaska.
 • I förråd ska sterila produkter förvaras separat gärna i försluten smartbox och höggradigt rena för sig i avdelningsförpackning. Ingen förvaring ska ske på golvet.
Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 4

Senast ändrad 2018-11-26

 • Dokumentetsnamn: Checklista för vårdhygien i omvårdnadsarbete i ordinärt boende
 • Dokumentet gäller för: Hemtjänst, hemsjukvård o personlig assistans
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2021-04-30
 • Dokumentansvarig: MAS
 • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
 • Senast reviderad: 2017-05-05
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken