Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Vägledning för hur man använder handskar inom vård o omsorg

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Inom vård och omsorg i socialförvaltningens verksamheter.

Val av handskar

Vilken typ av handskar ska användas? När ska de användas? Hur ska de användas?

I allt vårdnära arbete ska basala hygienrutiner följas. När man använder handskar ska man alltid desinfektera händerna och låta självtorka före och efter handskanvändning.

Samma handskar ska inte användas när man gör omväxlande rena och smutsiga moment i arbetet. Du kan sprida smitta även med handskar på händerna om Du inte skiljer på rent och smutsigt arbete Ta av och kasta handskarna direkt efter avslutat arbetsmoment. Använd inte samma handskar vid flera tillfällen eller till flera vårdtagare

Handskarna ska varken tvättas, desinfekteras då försämras kvalitén. För att kunna arbeta säkert med handskar bör Du ha rätt storlek.

Syftet med handskanvändning är att minska förorening av händerna. Handskar utgör inget 100 % skydd oavsett om det är plast eller Vinylhandskar kan t ex vissa virus tränga igenom.

Skyddshandskar (Plast)

Tunna, dålig passform, genomskinliga eller färgade, av plast. Användes under korta moment och byts ofta och kastas efter användning

Exempel på arbetsmoment där skyddshandskar kan användas:

 • Toalettbesök
 • Byte av blöjor
 • Sugning av luftvägar

Undersökningshandskar(Vinyl)

Kraftigare, har bättre passform. Används vid längre och blöta arbetsmoment.

Exempel på arbetsmoment där man väljer att använda undersökningshandskar av vinyl:

 • Direktkontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor
 • Hjälp med nedre toalett
 • Byte av stomipåse, urinpåse
 • Arbetsmoment där det förekommer rikligt med kroppsvätskor
 • Injektioner
 • Vid känd smitta som t.ex. vinterkräksjukan

Undersökningshandske (Nitril)

Annat material. När handsken går sönder märks det tydligt.

Exempel på arbetsmoment där man väljer att använda undersökningshandskar av nitril:

 • Provtagning, injektionsgivning
 • Vid cytostatika hantering
 • Känd blodsmitta – där man kommer i kontakt med blodet.

Handskarna är ett komplement till och inte en ersättning för handhygien.
Inköp av handskar

Handskar finns upphandlade se avtal, dessa handskar uppfyller de kriterier som ställts och är de som ska inhandlas. Om det finns synpunkter på handskarna ska upphandlingsenheten kontaktas. Det är områdeschefen som är ansvarig för att tillhandahålla handskar av god kvalité till verksamheten.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2019-05-20

 • Dokumentetsnamn: Vägledning för hur man använder handskar inom vård o omsorg
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningens verksamheter
 • Dokumenttyp: Vägledning
 • Giltighetstid: 2021-10-21
 • Dokumentansvarig: MAS
 • Dokumentet beslutat av: MAS
 • Senast reviderad: 2018-09-12
 • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken