Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för kemiskdesinfektion

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Inom socialförvaltningensverksamheter som inte har tillgång till diskdesinfektor

ORD OCH BEGREPP

Desinfektion  reducerar antalet microorganismer till en nivå som bedöms ändamålsenligt för att uppnå ett definierat syfte t ex att överföring av smitta ska förhindras

Desinfektion kan ske av ytor,  föremål och hud.

Desinfektion av ytor

Desinfektion som används ska även ha rengörande effekt t ex.  Dax Ytdesinfektion Plus

Det är viktigt att ytan bearbetas mekaniskt för att nå bästa effekt

Vid stora golvytor lämpar sig Vikon bättre

Se även rutiner vid punktdesinfektion och basala hygienrutiner

Desinfektion av föremål

Värmedesinfektion är det som ska använas i första hand

Om föremålet inte tål värme eller det inte finns tillgång till värmedesinfektion får kemisk desinfektion användas

Värmedesinfektion sker i spoldesinfektor när det gäller gods som är i kontakt med hel hud t.ex. bäcken,urinflaskor mm.

Instrument som är i kontakt med slemhinnor t.ex. sår ska i första hand desinfekteras i diskdesinfektor finns inte detta får kemisk desinfektion användas.

Kemisk desinfektion kan ske på två sätt

Använd alltids engångsförkläde och plasthandskar

1. Gör en mekanisk rengöring med borste och vanligt diskmedel under vattenytan. Därefter läggs godset i ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt t ex" Dax Ytdesinfektion Plus" som ska täcka hela godset i minst 5 minuter om inte tillverkaren rekommenderar något annat. Behållaren ska ha lock och märkas med innehåll, koncentration, datum, desinfektionsmedlet byts 1 gång i veckan. Godset torkas med engångshandduk. Förvaras i ren ask med lock så att godset skyddas mot damm och stänk. Inspektera alltid godset så det är rent.

2. Mekanisk rengöring med borste och diskmedel under vattenyta, skölj i vatten Godset läggs i Virkon i minst 10 minuter. Godset torkas med engångshandduk. Förvaras i ren ask med lock så att godset skyddas mot damm och stänk

När det gäller rondskålar ska de i förstahand köras i diskdesinfektor och i andrahand i spoldesinfektor komplettera då med avtorkningmed ytdesinfektions medel innan användning

Följ alltid bruksanvisnigar som tillverkaren lämnat för dosering, verkningstid och hållbarhet.

Beakta både arbetsmiljö och yttremiljö vid användningav kemikalier

Den personal som hanterar kemikalier ska ha fått information/utbildning i handhavandet

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare: Ska följa de rutiner som finns framtagna.

Enhetschef Ska se till att kunskap och resurser i form av utrustning finns för att följa framtagna rutiner

Verksamhetschef

Ska skapa förutsättningar till rutinföljdsamhet och goda arbetsätt 

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2019-05-27

  • Dokumentetsnamn: Rutin för kemiskdesinfektion
  • Dokumentet gäller för: verksamheter inom socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2021-10-21
  • Dokumentansvarig: MAS
  • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
  • Senast reviderad: 2018-11-26
  • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken