Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Vårdhygien

Lokala rutiner vid olika vårdrelaterade smittor och hur man arbetar för att förebygga smittspridning. Rutiner för stick och skärskador, hur och när man använder skyddsutrustning. Riskbedömning vid dubbelbeläggning. Övergripande rutiner för vårdhygien och ansvarsfördelning. Det finns länkar till smittskyddsinstitutet, STRAMA (samverkan mot antibiotikaresistens ), vårdhandboken, folkhälsomyndigheten och till enheten vårdhygien i regionen.

Senast ändrad 2019-04-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken