Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin instruktion för huddesinfektion vid vaccination, injektion och blodprovstagning som utförs av vårdpersonal

För mer information hänvisas till smittskydds hemsida

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Inom hälso- och sjukvård inom socialförvaltningen

Vaccinationer inom särskilda boenden och hemsjukvård

Vid vaccination som ges intrakutant, subkutant, eller intramuskulärt till friska personer inom primärvård, barnhälsovård och liknande behöver huden inte desinfekteras före injektionen.

Subcutana injektioner inom, särskilda boenden och hemsjukvård

Huddesinfektion är inte nödvändig vid subkutan injektion av läkemedel, till exempel insulin, antikoagulantia eller smärtstillande.

Övriga injektioner och blodprovstagning inom, särskilda boenden och hemsjukvård

Huddesinfektion ska utföras före övriga injektioner, och före blodprovstagning (venös och kapillär-).

Huddesinfektion vid injektioner och blodprovstagning

Använd klorhexidinsprit (5 mg/ml) alternativt preoperativ handdesinfektion med klorhexidin (Derma preop). För kapillärprovtagning kan injektionstork utan tillsats av klorhexidin användas.

Gnid in huden med ordentligt fuktad tvätt tork och låt därefter lufttorka. Om huden är synligt smutsig tvättas området först med tvål och vatten, torka och desinfektera därefter.

Tillämpa aseptisk teknik, huden där kanylen penetrerar får inte beröras med händer eller osterila handskar efter desinfektionen, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt.

För spädbarn under tre månader och för tidigt födda kan särskilda regler gälla.

Prov för blododling

Vid för kort desinfektionstid kan blododlingar kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar. Använd klorhexidinsprit (5 mg/ml) alternativt preoperativ handdesinfektion med klorhexidin (Derma preop). Gnid in huden med ordentligt fuktad tvätt tork under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Desinfektera även membranet till blododlingsflaskan under minst 30 sekunder och låt lufttorka innan blodet sprutas ner i flaskan.

Inläggning av PVK

Använd klorhexidinsprit (5 mg/ml) alternativt preoperativ handdesinfektion med klorhexidin (Derma preop). Gnid in huden med ordentligt fuktad tvätt tork under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Tillämpa aseptisk teknik, huden där kanylen penetrerar efter desinfektionen får inte beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt.

Akupunktur

Om behandlingen ges till patienter med intakt immunförsvar behöver huden inte desinfekteras före nålsticket.

Vid behandling med kvarsittande nål under längre tid än några timmar ska huden desinfekteras med klorhexidinsprit (5 mg/ml) alternativt preoperativ handdesinfektion med klorhexidin (Derma preop) innan nålen sätts.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2018-11-26

  • Dokumentetsnamn: Rutin instruktion för huddesinfektion vid vaccination, injektion och blodprovstagning som utförs av vårdpersonal
  • Dokumentet gäller för: Socialfärvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2021-10-21
  • Dokumentansvarig: MAS
  • Dokumentet beslutat av: MAS
  • Senast reviderad: 2018-09-12
  • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken