Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Individ- och familjeomsorg

Den här sidan riktar sig i huvudsak till dig som arbetar inom individ- och familjeomsorg, till exempel socialsekreterare, boendestödjare, behandlingsassistent och enhetschef. Nedan finns övergripande rutiner för individ och familjeomsorg. Från navigeringsmenyn når du sidor för respektive enhet inom individ- och familjeomsorgen och där hittar du rutiner och information som riktar sig mer specifikt till dessa arbetsgrupper och målgrupper.

Senast ändrad 2019-04-23

Vill du veta mer?

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken