Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklistor

Som stöd i arbetet har enheten för Arbetsmarknad på AMO tagit fram checklistor gällande alkoholtest av deltagare AMO, avslut och avskiljning samt remiss till uppstart.

Du hittar checklistorna i menylistan.

Senast ändrad 2019-03-12

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken