Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för alkoholtest av deltagare AMO

Vis misstanke om att en deltagare är alkoholpåverkad ska personal prata med deltagaren om detta och bör alkoholtest tas.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Checklistan gäller för verksamheten på arbetsmarkandsorganisationen.

ARBETSGÅNGEN

 • Indikation om misstanke om alkoholpåverkan – informera berörda kollegor
 • Var alltid två handledare vid information till den misstänkte alkoholpåverkade deltagaren
 • Hämta deltagaren och gå till samtalsrummet för information om misstanken. Var konkret.
 • Vill deltagaren inte samarbeta, be deltagaren lämna arbetsplatsen
 • Gör en alkoholtest, fråga -

         1. om personen har druckit

         2. hur mycket denne har druckit (vid behov) 

 • Informera om hur alkoholhalten mäts
 • Informera om konsekvenserna som blir vid alkoholpåverkan
 • Meddela berörda handläggare
 • Vidta lämpliga åtgärder

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista för alkoholtest deltagare AMO 
 • Dokumentet gäller för: AMO
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Dokumentansvarig: Enhetschef AMO
 • Dokumentet beslutat av: (Ange befattning)
 • Senast reviderad: 2015-10-20
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken