Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för avslut och avskiljning

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna checklista gäller i huvudsak för våra verksamheter Datacentrum, Monteringen, Snickeriet och Textilen och delaktiviteten Fixartjänsten.

AVSLUT

Ett planerat avslut när uppdraget är slutfört eller när syfte/mål är uppnått. I detta fall hålls avslutningsmöte och återrapporteringsdokument fylls i och överlämnas till remitterande handläggare.

Avslutningsmöte – alternativ ett

 • Kalla till trepart
 • Genomför trepart
 • Överlämna återrapporteringsdokument och eventuell övrig dokumentation

Avslutningsmöte – alternativ två

 • Överenskommelse med remitterande handläggare om planerat avslut per telefon
 • Håll avslutningsmöte med deltagaren
 • Skicka återrapportering till remitterande handläggare

Säkerställ alltid under avslutningsmötet

 • Huruvida mål och syfte är uppnått alternativt ej uppnått
 • Att deltagaren förstått anledning till avslut
 • Att det finns fortsatt planering eller andra åtgärder

AVSKILJNING

Ett icke planerat avslut under pågående placering exempelvis beroende på återfall i missbruk, misskötsel, ohälsa eller ogiltig frånvaro.

Alternativ ett – deltagaren finns på plats

 • Kalla till trepart
 • Genomför trepart
 • Överlämna avskiljningsmeddelande och eventuell övrig dokumentation till remitterande handläggare

Alternativ två – deltagaren är inte nåbar eller det är olämpligt med kontakt

 • Personen räknas som icke nåbar då personen inte svarar på telefon
 • Dokumentera kontaktförsöken i Accorda
 • Ring och meddela remitterande handläggare om avskiljning
 • Översänd avskiljningsmeddelande och eventuell övrig dokumentation till remitterande handläggare
 • Det är remitterande handläggares ansvar att meddela deltagaren samt planera för fortsatta åtgärder

Säkerställ under avskiljningsmötet

 • Att deltagaren förstått anledning till avskiljning
 • Att remitterande handläggare är medveten om att planeringen övergår till dennes förvaltning/myndighet

Tänk på att

 • Informera även andra berörda om avslutet/avskiljningen
 • Meddela receptionen om avslut/avskiljning
 • Dokumentera trepart i Accorda
 • Lägg in återrapport Accorda
 • Arkivera i Accorda
 • Ta ut remissen ur remisspärmen och arkivera
 • Se till att personen har lämna tillbaka eventuella arbetskläder

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista för avslut och avskiljning
 • Dokumentet gäller för: AMO
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Dokumentansvarig: Enhetschef AMO
 • Dokumentet beslutat av: (Ange befattning)
 • Senast reviderad: 2015-10-20
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken