Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista från remiss till uppstart

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna checklista gäller i huvudsak för Arbetsmarknadsorganisationens verksamheter Datacentrum Monteringen, Snickeriet, Textilen, och vår delverksamhet Fixartjänsten.

Arbetsgången

Remiss

För att säkerställa att vi får in rätt personer och för att kunna vidta korrekta åtgärder krävs att remissen är komplett ifylld. Remissen skall innehålla följande, annars skickas den tillbaka till remitterande handläggare:

 • Underskrivet samtycke
 • Tydligt formulerat syfte och mål för placering
 • Angiven verksamhet för placering
 • Personen i fråga är aktuell för placering vid remissdatum.
 • Originalremissen förvaras hos verksamhetsledare på AMO

Ärendegång

Remissmöte hålls för närvarande på AMO en gång per månad. Verksamhetsansvariga personer närvarar tillsammans med representant från Arbetsförmedlingen och IFO.

 • Personen aktualiseras när remiss kommer upp på remissmötet
 • Representant från remitterande myndighet ska vara insatt i ärendet för att informera remissgruppen
 • Det finns inget kösystem utan samtliga remisser behandlas vid varje remissmöte

Fördjupad kartläggning

I syfte att få en tydlig bild av individens förutsättningar och behov samt för att säkerställa att korrekta åtgärder vidtas, görs en fördjupad kartläggning inför placeringen.

Remitterande handläggare ska ge svar på bland annat följande:

       - Finns det utredningar/underlag som kan skickas till oss?

       - Finns funktionsnedsättningar vi bör känna till?

       - Vilka kontakter har personen med andra myndigheter?

       - Vad är mål och syfte för placeringen? (fördjupad diskussion)

       - Finns det en hotbild?

 • Boka in introduktionsmöte med deltagaren där även remitterande handläggare närvarar
 • Den remitterande handläggaren tar kontakt med deltagaren och kallar till introduktionsmötet.

Vid misstanke om svartarbete skall deltagaren erbjudas plats snarast och alla rutiner kan rent allmänt kortas ner.

Introduktionsmöte

 • Genomgång av verksamheten, regler/rutiner/arbetsmiljö
 • Gör en preliminär planering för placeringen tillsammans med deltagaren och handläggaren
 • Boka in startdatum
 • Boka in datum för uppföljning

Registering i Accorda

När man haft inskrivningsmöte tillsammans med remitterande handläggare och deltagare ska personen registreras/aktualiseras i Accorda i dokumenteringssyfte.

 • Personuppgifter
 • Preliminärt startdatum
 • Datum för introduktionsmöte
 • Preliminär planering
 • Sammanfattning av fördjupad kartläggning

HARDU FRÅGOR?

Kontakta din närmste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista från remiss till uppstart
 • Dokumentet gäller för: AMO
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Dokumentansvarig: Enhetschef AMO
 • Dokumentet beslutat av: (Ange befattning)
 • Senast reviderad: 2015-10-19
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken