Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Lathund dokumentation verksamhetshandläggare AMO

Denna lathund är att betrakta som stöd i dokumentationsarbetet. Syftet är att presentera en mer enhetlig dokumentation i de uppdrag som genomförs av verksamhetshandläggare på AMO, samt att förbättra möjligheten att rent statistiskt kunna påvisa de uppdrag som utförs.

Observera att löpande dokumentation i anteckningsblocket skall göras utöver de registreringar som nämns i detta dokument. Mallen är endast att betrakta som ett grundstöd, fullständig användarmanual återfinns på Accordas startsida.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Arbetsmarknadsorganisationen (AMO).

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Registrering av personuppgifter

När remiss nått verksamhetshandläggare är ärendet att betrakta som ett uppdrag, varvid detta skall registreras i Accorda:

 • Öppna deltagarregistret (längst till vänster i startbilden) 
 • Tryck på knappen Sök/Ny deltagare (nere till vänster under fliken "Handläggarfunktioner")
 • Knappa in deltagarens personnummer
 • Finns det i registret kommer det upp i listan till höger
 • Markera personen och tryck på: Aktivera (i listan nere till höger)
 • Finns inte personen i systemet får man lägga in personens uppgifter och spara dem genom att trycka på knappen: Registrera i deltagarregister (till höger i bild)

Lägga in "Beslut" och "Insats"

När personen är aktiverad i deltagarregistret skall "Beslut" och "Insats" läggas in (Beslut/Insatser nere till vänster i bild). Observera att "Beslut" och "Insats" varierar utifrån det enskilda uppdraget. Det vanligaste exemplet vid nyremiss:

 • Beslut: RE-UT (Beställare Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd ex.)
 • Insats: Planering/utredning

Tidsperioden på beslutet RE-UT är naturligtvis individuellt, som riktmärke kan en månad anges.

Syftet med att ange det föreslagna beslutet och insatsen är att verksamhetshandläggare skall träffa individen, göra studiebesök, genomföra/påbörja kartläggning och/eller handlingsplan, planera inför placering etc. När detta är slutfört finns ett flertal vägar att gå. Nedan anges de två vanligaste:

1. Byte av beslut och insats (Beslut/Insatser nere till vänster i bild): Beslut skall alltid följa vad som anges på remissen från remittent, insats följer det som man gemensamt kommit fram till under remissutrednigen, exempelvis:

 • Beslut: FAS 3 (Beställare: Arbetsförmedlingen)
 • Insats: Arbetsträning eller social träning
 • Beslut: OSA (Beställare: Arbetsförmedlingen)
 • Insats: Arbete

Nu skall en placering kopplas till insatsen. Markera den valda insatsen, och välj "Placera deltagare per insats" (till höger i bild). Klicka på aktuell arbetsplats i listan för att placera deltagaren. Klicka på "Visa placeringsunderlag". Här ges möjlighet att lägga till uppgifter eller information som är av vikt, exempelvis arbetstider. Klicka på "Visa" för att få upp underlag för placering för utskrift.

 2. Avsluta deltagare (till vänster under fliken "Extrafunktioner"): Anledning till avslut, slutdatum och "vidare till" anges utifrån resultatet av remissutredningen med lämpligt val. 

Viktiga funktioner

 Fliken "Handläggarfunktioner": 

 • Anteckningsblocket: Löpande dokumentation i ärendet görs i anteckningsblocket.
 • Kartläggning: Fylls i utifrån underlag från remittent, i dialog med klienten. "Utbildning" och "Arbetsliv" är obligatoriska. "Samtycke" (längst till höger) skrivs ut och skrivs under vid det första kartläggningssamtalet/inskrivningssamtalet.
 • Interna- och externa resurser: Lägg in de personer som har direkt anknytning till ärendet (aktuell samordnare, handledare, remitterande handläggare, ekonomihandlägger etc.)
 • Handlingsplan: Upprättas gemensamt med klienten. En tydlig handlingsplan underlättar när beslutet skall följas upp inför omprövning, avslut etc.
 • Dokumenthanteraren: Kopia på de dokument och handlingar som är av vikt i ärendet och som det hänvisas till i anteckningsblocket skall läggas in i dokumenthanteraren.

Tidshanteraren (endast deltagare med placering i AMO-huset):

 • Generera kod: Gå in under fliken "Extrafunktioner", klicka på "Tidshanteraren". Dina ärenden visas i spalten till vänster, markera aktuell person, välj "Schemahanteraren" (uppe till höger i bild), och därefter "Generera kod" (Uppe till höger i bild). Skriv ut.
 • Se över närvaro: Gå in under fliken "Extrafunktioner", klicka på "Tidshanteraren". Dina ärenden visas i spalten till vänster. Markera aktuell person, välj "Visa tidrapport" i högerspalten, och därför önskad tidsperiod och rapport.
 • Lägg in frånvaro: Gå in under fliken "Extrafunktioner", klicka på "Tidshanteraren". Markera aktuell person, fyll i uppgifterna under "Registrera tid", och klicka på "Registrera frånvaro".

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta områdeschef AMO.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Lathund dokumentation verksamhetshandläggare AMO
 • Dokumentet gäller för: AMO
 • Dokumenttyp: Lathund
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Dokumentansvarig: Osa handläggare
 • Dokumentet beslutat av: (Ange befattning)
 • Senast reviderad: 2015-04-22
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken