Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

OSA

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) syftar till att ge vissa personer, med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder, möjlighet till anställning. Anställningen ska innehålla utvecklande inslag och ska därmed, på sikt, kunna leda till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

I menyn hittar du ytterligare information och checklistor som stöd för arbetet med OSA handläggnig.

Senast ändrad 2019-03-13

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken