Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklistor

Som stöd i arbetet har enheten Arbetsmarknad på AMO tagit fram checklistor gällande remissutredning OSA, Uppföljning/ avslut OSA, Uppstart arbetsprövning OSA.

Du hittar checklistorna i navigeringsmeny.

Senast ändrad 2019-03-13

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken