Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för remissutredning      ( RE-UT) OSA

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

 Gäller för arbetsmarknadsorganisationens (AMO) arbete med offentligt skyddade anställningar (OSA).

FÖLJANDE PUNKTER SKA SES ÖVER UNDER RE-UT:

 • Remiss (syfte skall vara angett på remissen)
 • Eventuellt trepartsmöte med remittent
 • Fullständiga kontaktuppgifter till individen
 • Underlag från remittent (sammanfattning av utredning via AR-specialist, sökandepresentation, läkarutlåtanden etc.)
 • Rekommendationer från AR-specialist?
 • Aktivera ärendet i Accorda
 • Kartläggning:
  • Kalla individen till samtal per post
  • Sammanfatta inkommen information för individen
  • Fyll i, och skriv under, det skriftliga samtycket från Accorda
  • Uppdatera/komplettera kartläggningen i Accorda
  • Glöm inte efterfråga eventuella andra kontakter om dessa inte är kända (vuxenenheten, ekonomienheten, öppenvården, kurator, CM, beroendeteamet, psykiatrin etc.)
  • Beroende på ärende, efterfråga eventuella utredningar som inte finns hos remittent (ASI, FIA etc.)
  • Eventuellt studiebesök och beslut om uppstart av arbetsprövning
 • Delge nödvändig information till eventuella stödkontakter (start arbetsprövning ex.). Extra viktigt om klienten har försörjningsstöd!
 • Boka in flerpartsmöten vid behov (behandlare, ekonomihandläggare ex.) för att säkerställa att planering görs gemensamt och att samtliga parter har samma information

Kom ihåg:

Dokumentera löpande.

Relevanta dokument (kallelser, inkommande och utgående mejl som nämns i dokumentationen etc.) skall läggas in i Accordas dokumenthanterare.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta enhetschef AMO.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista för remissutredning (RE-UT) OSA
 • Dokumentet gäller för:      AMO, OSA
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Dokumentansvarig:           OSA - handläggare
 • Dokumentet beslutat av: (Ange befattning)
 • Senast reviderad: 2015-04-24
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken