Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista gällande uppföljning/avslut OSA (prövning eller anställning) 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Gäller för arbetsmarknadsorganisationens (AMO) arbete med offentligt skyddad anställning (OSA).

ARBETSGÅNGEN

 • Ärendet sammanfattas utifrån dokumentationen och samtal med klienten i dokumentet "Återrapportering till remittent"
 • Originalet delges remittent, kopia läggs in i Accordas dokumenthanterare
 • Oftast lämpligt att gå igenom återrapporteringen med klienten innan den delges remittent
 • Gemensamt uppföljnings- eller avslutningsmöte bör hållas med remittent
 • Vid förlängt och/eller nytt beslut skall ny överenskommelse/handlingsplan upprättas
 • Vid avslut stängs ärendet ned efter att dokumentationen är uppdaterad. Sista beslutsdag anges alltid som arkiveringsdatum även om ärendet stängs ned efter att det passerat
 • Vid avslut skall alltid originalremiss sparas. Finns det möjlighet att ärendet återkommer till AMO kan det vara en vinst i att spara relevanta utredningar etc. så länge det skriftliga samtycket finns kvar och är giltigt

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta enhetschef AMO.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista gällande uppföljning/avslut OSA (prövning eller anställning)
 • Dokumentet gäller för: AMO, OSA
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Dokumentansvarig: OSA handläggare
 • Dokumentet beslutat av: (Ange befattning)
 • Senast reviderad: 2015-04-24
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken