Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista vid uppstart arbetsprövning OSA

I dagsläget utförs arbetsprövningar inför OSA-anställning på AMO eller Tekniska. Vid placering på AMO håller ansvarig samordnare inskrivningsmötet tillsammans med klienten och OSA-handläggare. Vid placering på Tekniska håller OSA-handläggare i uppstartsmöte med klienten, handledare (ibland närvarar även gruppledare och/eller enhetschef).

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

 Gäller för arbetsmarknadsorganisationens (AMO) arbete med offentligt skyddad anställning (OSA).

ARBETSGÅNG

Följande punkter skall gås igenom oberoende av placering: 

 • Arbetstider
 • Arbetsuppgifter
 • Säkerställ att samtliga har korrekta kontaktuppgifter till klienten, arbetsplatsen, närmsta anhörig och OSA-handläggare
 • Regler vid frånvaro/sjukanmälan (arbetsplatsen och försäkringskassan skall alltid meddelas)
 • Missbrukspolicy
 • Eventuella allergier, sjukdomar, fysiska nedsättningar etc. som kan påverka i arbetssituationen (fråga specifikt efter eventuell blodsmitta om risk bedöms föreligga)
 • Eventuella parallella insatser (samtalskontakter, provtagningar, utredningar etc.)
 • Övrigt som klienten anser är av vikt

I vissa ärenden är individen redan inskriven på AMO. Vid dessa ärenden hålls ett kortare möte mellan aktuell samordnare, klienten och OSA-handläggare. I anslutning till detta möte byts beslut i Accorda och OSA-handläggare tar över som ansvarig handläggare i ärendet.

Samtliga dokument som skall gås igenom och skrivas under finns på Filservern (G). Vid placering på Tekniska används alltid Accordas placeringsunderlag. 

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta enhetschef AMO.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista vid uppstart arbetsprövning OSA
 • Dokumentet gäller för:   AMO, OSA
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Dokumentansvarig: OSA handläggare
 • Dokumentet beslutat av: (Ange befattning)
 • Senast reviderad: 2015-04-24
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken