Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för tillsättning av vikarier kvällar, nätter och helger

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Vikarier kan sättas in för en del av eller ett helt arbetspass vid frånvaro eller vid behov av extrapersonal t.ex. då det är nödvändigt att personal följer med brukare till sjukhus.

Medarbetare

Följ nedanstående steg vid behov av vikarie. Det första steget gäller endast för personal inom boenden.

1. Kolla med övriga enheter på arbetsplatsen, går det att hjälpas åt. Finns det t.ex. lediga rum någon stans så att personal därifrån kan hjälpa till.

2. Kolla med personal som redan finns i tjänst om någon kan byta tur eller jobba lite längre.

3. Går det inte att lösa med befintlig personal ringer du in från vikarielistan.
Finns ingen att tillgå från vikarielistan ringer du till ordinarie personal som är ledig och hör om de kan jobba. För att ringa ordinarie personal går du igenom schemat för att se vem som lämpar sig bäst att fråga med hänsyn till Arbetstidslagen. Om vikarie behövs för sjuksköterskor gäller i första hand att se om beredskap är möjligt. Åtgärd mejlas till områdeschefen och områdets assistent. 

4. Är all ledig personal tillfrågad men ingen kan arbeta ringer du till chef i beredskap. Chef i beredskap beordrar in personal.

Enhetschef/chef i beredskap

Du ansvarar för att beordra in personal då området har meddelat att de inte har fått tag på en vikarie.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2018-11-12

  • Dokumentetsnamn: Rutin för tillsättning av vikarier kvällar, nätter och helger
  •  
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig:  Verksamhetschef Funktionshinder
  • Dokumentet beslutat av: (Ange befattning)
  • Senast reviderad: 2017-02-20
  • Version: 4

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken