Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin vid misstanke om alkohol- eller narkotikamissbruk hos personal

Denna rutin gäller då du misstänker att en kollega missbrukar alkohol eller narkotika.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare

1. Om du misstänker att en kollega inom socialförvaltningen har ett alkohol- eller narkotikamissbruk ska du berätta det för närmaste chef. I de fall misstanken om drog- eller alkoholmissbruk riktar sig mot din närmsta chef, ska du istället kontakta chefens chef.

2. I samtalet med chefen ska du berätta hur dina misstankar har uppstått. Du som berättar en sådan sak ska kunna göra det utan att bli namngiven i att ha pratat med chefen om detta.

Om du under kvällar, nätter eller helger uppmärksammar att en kollega är påverkad av alkohol/droger ska du i första hand uppmana personen att lämna arbetsplatsen. Om det inte fungerar tar du kontakt med chef i beredskap.

3. Vid behov av tillsättning av vikarie görs det enligt Rutin för tillsättning av vikariat, kvällar, nätter och helger.

Enhetschef/ chef i beredskap

1. Du får veta att personalen misstänker ett missbruk hos en av sina kollegor. Du har ett samtal med den som har fattat misstankar och får veta vad som är upphovet till misstankarna. Alternativt uppfattar du själv ett beteende hos en medarbetare som kan tyda på ett missbruk.

Chef i beredskap vidtar de omedelbara åtgärder som behöver vidtas.

2. Du har ett första samtal med medarbetaren om det misstänkta problemet och kommer fram till en åtgärdsplan i enlighet med Gislaved kommuns Alkohol- och drogpolicy.

Det finns tydliga riktlinjer för hur chef, i ett läge med påverkad anställd, ska agera. Dessa innebär bland annat:

 • Då en anställd uppträder påverkad på arbetet eller använder berusningsmedel där, ska denne omedelbart avvisas från arbetsplatsen.
 • Då chefen konstaterat alkohol- och/eller drogpåverkan ska den anställde informeras om att det inte är tillåtet att vistas på arbetsplatsen under påverkan.
 • Chefen ska även förhindra att den anställde använder sitt egna fordon och erbjuda den anställde transport hem.
 • Samtal ska bokas in med chef och anställd, den anställde ska under mötet vara nykter och opåverkad av droger.
 • Övriga kollegor ska inte delges misstankarna utan hållas utanför detta. Det är viktigt för att undvika rykten och osanningar.  

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Senast ändrad 2019-01-08

 • Dokumentetsnamn: Rutin vid misstanke om alkohol- eller narkotikamissbruk 
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen 
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Dokumentansvarig:  Socialförvaltningens verksamhetschefer 
 • Dokumentet beslutat av: Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 • Senast reviderad: 2015-06-02
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken