Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för mottagning ABO

Namn________________________________________________

Dossnr._______________________________________________

Före Bosättning

 

____   Boka tid på försörjningsstöd

____   Informerad Migrationsverket bosättningsdatum + info om lägenhet

____   Bokat tid  med hyresbolag för upphämtning av kontrakt_____________

____   Kontakta Arbetsförmedlingen i Gislaved angående tid för individen

____   Bokat tolk till bosättning

____   Kontaktat skola/barnomsorgUnder bosättningssamtalet/mottagning

____  Information om bostaden/ skötselregler/rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (se mapp Bosättning>> Mottagning ABO: Ordningsregler vid bosättning)

____  Genomgång av kontrakt + kontraktskrivning

____  Information om tid på försörjningsstöd (hyresavi, hyreskontrakt

          och kontoutdrag till besöket)                 

____  Information om inskrivning SFI (information om personbevis till inskrivning)

____ Tid för inskrivning (barnomsorg)

____ Genomgång av blanketter (bostadsbidrag, anmälan om flytt inom Sverige)

Efter bosättning

____   Registrera individ i verksamhetssystemet ACCORDA

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2018-11-12

  • Dokumentetsnamn: Checklista för mottagning ABO
  • Dokumentet gäller för: AMO, integration
  • Dokumenttyp: Checklista
  • Giltighetstid: 20xx-xx-xx
  • Dokumentansvarig: Samordnare integration
  • Dokumentet beslutat av: Samordnare integration
  • Senast reviderad: 2017-01-31
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken