Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista mottagning anhöriginvandring

Namn:__________________________________________________________

Dossnr._________________________________________________________

1 månad före

____  Kontakt med socialsekreterare och överlämning av information på

          personen/personerna

____  Boende, adress ________________________________________

          nationellt nr._____________________________

____  Boka tolk till skatteverket_______________________

____  Boka bil till hämtning & inskrivning ___________________

____  Kontakta skolor ( Pia, Åsa, Christina ) AF ( Zora, Pete), BVC ( Jeanette, Mariann )

____ Kontaktperson__________________________________________

 2 veckor före

____  Startpaket inhandlat ______________________________________

____  Ansökan till försörjningsstöd (fyll i blankett)___________________________________________________________

____ Fixa rekvisition till mat/kläder_______________________________

____ Hämta papper på skatteverket (flyttning till Sverige), fylla i dem

____ Skriv ut från FK, konto 5605 och försäkringstillhörighet 5456, fyll i

____  CSN lån, fylla i ansökan

____  Nycklar till lägenheten, hämtas______________________________

____  Möblera

____  Handla mat

Samma dag

____  Kontrollera flygtider

Efter mottagning

____  Meddela inflytt till elbolaget

____  Registrering skatteverket, tag med pass, put, info, beslut  om            

          uppehållstillstånd, ta kopia på bevis från anknytningsprövningen

____  Skicka kopia på beviset från aknytningsprövning till Överförmyndarkansliet i Värnamo.

____  Skatteverket pers. nr _____________________________________

____  Försäkringskassan registrering 

____  Hemförsäkring

____  Skriva på lägenhetskontrakt

____  Säga upp elen

____  Hälsoundersökning, datum

____  UT- kort ( Jkpg) datum

____  Kontakta handläggare på försörjningsstöd för betalning av  ID-kort

          (enbart vuxna). Betalning sker direkt till Skatteverket via försörjningsstöd.

____  ID-kort ( Jkpg ) ________________________________________

____  Adressändring för barnet som sedan tidigare äär bosatt i

          Sverige __________________________________________

____    ________________________________________________

 

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2018-11-12

  • Dokumentetsnamn: Checklista mottagning anhöriginvandring
  • Dokumentet gäller för: AMO
  • Dokumenttyp: Checklista
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Samordnare integration
  • Dokumentet beslutat av: (Ange befattning)
  • Senast reviderad: 2015-11-10
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken