Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för mottagning av kvotflykting

Namn: ________________________________________________

Dossiernummer: ________________________________________

I månad före

 

____  Boende, adress____________________________nationellt nr_________

____  Boka tolk till flygplats & till inskrivning skola, skatteverket ______________________________________________________

____  Boka bil till hämtning & inskrivning ______________________

____  Kontakta skolor ( Rebecca Rothén/ Elisabeth Holmberg),

          AF ( Etableringshandläggare), BVC

____  Ansvarig integrationshandläggare/kontakttperson_____________

2 veckor före

____  Startpaket inhandlat ____________________________________

____  Ansökan till försörjningsstöd ( fyll i blankett ) tid för besök:_____________

____  Fixa rekvisition till mat/kläder______________________________

____  Hämta papper på skatteverket ( flyttning till Sverige), fylla i dem

____  Skriv ut från FK, konto 5605 och försäkringstillhörighet 5456, fyll i

____  CSN lån, fylla i ansökan (i de fall då individen önskar att ta ett lån

____  Nycklar till lägenheten, hämtas_____________________________

____  Möblera

____  Handla mat

____  Eventuellt förbereda bilbarnstol vid hämtning

Samma dag

 ____  Kontrollera flygtider

Efter mottagning

____  Maila Swedishquota

____  Registrera individ i dokumentationsprogrammet ACCORDA

____  Tid på försörjningsstöd___________________________________

____  UT-kort ( Jönköping ) datum ______________(De som inte har färdigt  uppehållskot skall integrationshandläggaren boka tid för på

           Migrationsverkets hemsida och se till så att ta personen till

           Migrationsverket i Jönköping)

____  Registrering skatteverket, tag med pass, put, info, beslut om

          uppehållstillstånd

____  Skatteverket: fullständigt personnummer_____________________ 

_____Försäkringskassan registrering

____  Hemförsäkring ( Informera om hemförsäkring)

____  Skriva på lägenhetskontrakt ( kontraktet står på AMO tills att individen  erhållit fullständigt personnummer).

____  Hälsoundersökning ( Kallelse sker per automatik)

____  Tandläkarundersökning barn ( Kallelse sker per automatik )

____  Kontakta handläggare på försörjningsstöd för betalning av ID- kort

          (enbart vuxna). Betalning sker direkt till Skatteverket via försörjningsstöd.

____  ID- kort ( Jönköping) individen själv ansvarar för att ta sig till Skatteverket i Jönköping_______________________________________

____ Övrigt_________________________________________________

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 4

Senast ändrad 2018-11-12

  • Dokumentetsnamn: Checklista för mottagning av kvotflykting
  • Dokumentet gäller för: AMO, integration
  • Dokumenttyp: Checklista
  • Giltighetstid: 2020-01-30
  • Dokumentansvarig: Samordnare integration
  • Dokumentet beslutat av: Samordnare integration
  • Senast reviderad: 2017-01-31
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken