Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Lathund för bosättning ABO

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna lathund gäller för Arbestmarknadsorganisationen (AMO).

ARBETSMOMENTEN/SÅ HÄR GÖR DU

 • Anvisning sker genom att Migrationsverkets bosättningsenhet skickar anvisningsbeslut/bosättningsunderlag via post till individer som har tackat ja till anvisning till Gislaveds kommun. Kommunen har max två månader från anvisningsbeslutet på sig att genomföra mottagandet.
 • Integrationshandläggare ser till att försöka matcha individer utifrån familjekonstellationen till rätt lägenhet, i den mån det går (se Excel kalkylblad: mapp>>Bosättning: lediga bostäder)
 • Tänk på försörjningsstöds riktlinjer om max hyra.
 • Boka tid till försörjningsstöd genom att fylla i nybesöksblanketten och lämna i receptionen på socialkontoret.
 • Se till att anpassa bosättningsdatum utifrån tiden på försörjningsstöd. Bosättnings sker helst tidigast samma dag som mötet på försörjningsstöd. Detta är främst för att garantera att individen har pengar hos sig så att den kan klara sig vid inflyttning.
 • Information om bosättningsdatum och lägenhet skickas till handläggare på Migrationsverket i Jönköping.
 • Skriv in personen i statistiken " planerad mottagning" (se mapp>> Bosättning)
 • Bokar tolk för bosättning.

Om personen tackar nej:

 • I de fall då individen i efterhand skulle tacka nej till bosättning, glöm inte att avboka tid på försörjningsstöd + tolk till bosättning.

Om personen tackar ja:

 • Bestämmer tid med hyresbolag för upphämtning av kontrakt, nycklar och första hyresavin som lämnas till försörjningsstöd. (Alternativet är att integrationshandläggare skickar in hyresavi till försörjningsstöd eller att informera individen under bosättningssamtalet vad den behöver ha med sig till besöket på FS).
 • Kontaktar skola/ barnomsorg och bokar tid för inskrivning (i de fall där barnfamiljer blir anvisade).
 • Kontaktar Arbetsförmedlingen angående tid för etableringssamtal

Under bosättningssamtalet ges följande information:

 • Information om lägenheten, ordningsregler som hyresbolaget har/ vilka rättigheter och skyldigheter har man som hyresgäst (se mapp>>bosättning: ordningsregler vid bosättning)
 • Går igenom kontraktet och därefter kontraktsignering
 • Information om tid på försörjningsstöd
 • Information om inskrivning till SFI
 • Går igenom blanketter: anmälan om flytt inom Sverige, bostadsbidrag/bostadsersättning etc. (Se mapp >> bosättning: Blanketter)
 • Tid för inskrivning i skola/barnomsorg
 • Tid för etableringssamtal på Arbetsförmedlingen 

HAR DU FRÅGOR?

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Lathund för bosättning ABO
 • Dokumentet gäller för:     AMO, integration
 • Dokumenttyp: Lathund
 • Giltighetstid: 2020-01-30
 • Dokumentansvarig:  Samordnare integration
 • Dokumentet beslutat av: Samordnare integration
 • Senast reviderad: 2017-01-31
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken