Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Barnahus

Barnahus är en form för samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år.

Barnahus ska säkra att barnen får rättstrygghet, ett gott bemötande och stöd samt vid behov krisinsatser och bedömning av behandlingsinsatser direkt. Insatserna ska komma till barnet så samordnat som möjligt.

Senast ändrad 2018-10-02

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken