Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för hantering av inkommen E-anmälan inom Vuxenenheten samt Barn-och Familjeenheten

Denna rutin gäller för hantering av inkommen e-anmälan. Kommuninvånare samt andra instanser kan göra en orosanmälan gällande individer genom e-anmälan på kommunens hemsida. I införandet av orosanmälan som e-tjänst behövs en rutin kring hanteringen av inkomna handlingar för att underlätta och förtydliga vem som gör vad för att hantera orosanmälan.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för Vuxenenheten samt Barn-och familjeenheten.

RUTINEN

1. E-anmälan gjord på kommunens hemsida inkommer till socialtjänsten genom Artvise. Orosanmälan gällande barn/ungdomar hamnar på enheten för barn-och familj, anmälningar som rör vuxna hamnar på Vuxenenheten.

2. Vid inkommen orosanmälan, notifieras rätt enhet genom Artvise. Mottagningsfunktioner på Vuxenenheten eller Barn-och familjeenheten myndighet har behörighet att se, ta emot och hantera inkomna handlingar i Artvise. En påminnelse genom Artvise skickas efter 8 timmar om ingen har hanterat ärendet.

3. Den som hanterar e-anmälan i Artvise, är ansvarig att skriva ut, (stämpla) föra in i Procapita och ta bort ärendet i Artvise när det är hanterat. En påminnelse genom Artvise skickas efter 48 timmar vid ej avslutat ärende till mottagningsfunktioner eller till den som ärendet är fördelat till.

Vid sommar-och julledigheter informeras kontaktcenter att samtliga gruppledare och enhetschefer ska ha behörighet för att kunna se och hantera ärenden i Artvise. När ej befintlig mottagningsfunktion är på plats ska anmälan skrivas ut , stämplas och läggas i enheternas mottagningsfack för hantering av ärendet.

 

ANSVARSFÖRDELNING

Medarbetare
Mottagningsfunktioner på varje enhet har behörighet att i Artvise se, ta emot och föra in anmälan (dokumentet) i Procapita. Mottagningsfunktionen ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring inkomna orosanmälningar och hantera inkommen handling. Efter hanterad anmälan, ska dokumentet tas bort från Artvise och då anses den vara ”färdig”.

Gruppledare
Alla gruppledare ska ingå i specialistgruppen för Vuxenenheten samt Barn-och familjeenheten och få notifieringar vid varje inkommen orosanmälan genom Artvise. Gruppledare ska ha behörighet att se, ta emot och föra in anmälan (dokumentet) i Procapita (stämpla). När mottagningsfunktioner inte är på plats ska gruppledare ha koll på inkomna orosanmälaningar och se till att de hanteras enligt rutin.

Enhetschef
Alla enhetschefer ska ingå i specialistgruppen på varje enhet och ska ha behörighet att se, ta emot och föra in anmälan (dokumentet) i Procapita (stämpla), notifikationen behöver ej påkopplad. När mottagningsfunktioner eller gruppledare inte är på plats ska enhetschef ha koll på inkomna orosanmälaningar och se till att de hanteras enligt rutin.

 

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2019-03-18

  • Dokumentets namn: Rutin för hantering av inkommen E-anmälan inom Vuxenenheten samt Barn-och Familjeenheten
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Dokumentansvarig: Gruppledare
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef IFO
  • Ursprungligt upprättandedatum: 2019-03-01
  • Giltighetstid: 2020-03-06
  • Senast reviderad: 2019-03-01
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken