Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Handläggning i anmälningsärenden om barn

JP Socialnet har författat checklistor som kan användas som stöd. Här nedan hittar du deras checklista gällande socialtjänstens handläggning i anmälningsärendnen om barn enligt SoL, LVU och förvaltningslagen.

Senast ändrad 2019-06-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken