Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

LVU

Här hittar du information om lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du hittar länkar till SiS och Socialstyrelsen.

I menyn hittar du rutiner, checklistor och blanketter gällande LVU.

Senast ändrad 2019-08-05

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken