Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för polishandräckning, barn och unga

Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att få biträda från polismyndigheten för att genomföra vissa beslut enligt LVU, dvs. polishandräckning. Polishandräckning kan inte användas för att genomföra beslut enligt SoL. De situationer då nämnden kan begära polishandräckning finns angivna i 43 § LVU. Beslut om handräckning kan tas av socialnämnden (i Gislaveds kommun har ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande i SU delegation på beslutet), rätten eller i förekommande fall föreståndaren för det särskilda ungdomshemmet.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutin gäller för socialförvaltningen i arbetet med barn och unga

NÄR KAN HANDRÄCKNING BEGÄRAS?

Socialnämnden begär handräckning från polismyndigheten. Handräckning kan begäras i följande tre situationer:

 1. För att genomföra läkarundersökning enligt 32 § LVU,
 2. För att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU
 3. För att efterforska och återhämta eller förflytta någon som är intagen på ett särskilt ungdomshem (Statens institutionsstyrelse kan begära handräckning från kriminalvården)

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Socialsekreterare och enhetschef/gruppledare

 1. Socialsekreteraren identifierar ett behov av polishandräckning. Resonera med enhetschef/gruppledare.
 2. Socialsekreteraren fyller i blanketten för polishandräckning.
 3. Enhetschef/gruppledare kontaktar ordförande alt. vice ordförande (beslutsfattare) och beskriver situationen och motivering till beslut om polishandräckning (se checklista för mail till ordförande inför ordförandebeslut samt rutin för digital signering vid ordförandebeslut). Beslutsfattaren ska underteckna blanketten för polishandräckning, detta kan ske med digital signering (följ rutin för digital signering vid ordförandebeslut).
 4. Socialsekreteraren faxar påskriven blankett för polishandräckning till vakthavande befäl i Jönköping, faxnr. 013-130997.
 5. Socialsekreteraren skriver in beslutet i ProCapta.
 6. När polisen har transporterat ungdomen till begärd plats är handräckningen genomförd. Socialsekreteraren dokumenterar detta i en aktanteckning i ProCapita.

Socialnämnden
Ordförande alternativt 1:a eller 2:a vice ordförande fattar beslut om handräckning. 

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta din gruppledare eller chef.

Senast ändrad 2019-08-06

 • Dokumentetsnamn: Rutin för polishandräckning
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2019-07-12
 • Dokumentansvarig: Utvecklingsledare IFO
 • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschefschef IFO
 • Senast reviderad: 2017-07-13
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken