Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista

Som stöd i ditt arbete har socialförvaltningen tagit fram en checklista gällande kontakten med ordförande och vice ordförande vid behov av beslut som inte kan avvakta.

Du hittar gällande checklista i menylistan.

Senast ändrad 2017-09-28

Vill du veta mer?

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken