Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för mail till ordförande inför ordförandebeslut

Vid situationer då beslut inte kan avvakta kan ordförande/vice ordförande fatta beslut enligt 6 kap. 36 § KL samt gällande omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM. Vid behov av ett ordförandebeslut ska kontakt med ordförande i första hand ske via mail. Nedan följer en checklista för detta. Se även Rutin för digital signering vid ordförandebeslut (dagtid) för de beslut där digital signering är aktuellt.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Gäller för socialförvaltingen.

SÅ HÄR GÖR DU

Chef/gruppledare

Skicka mail till ordförande med information om behovet av omedelbart ordförandebeslut

 • Vad gäller ärendet (tänk på att inte skriva personuppgifter)?
 • Vilket/vilka beslut behöver tas?
 • Hur lång tid kan ni vänta innan ni behöver få kontakt och ev. höra av er till vice ordförande?
 • Behöver ni resonera via telefon i ärendet eller är det bara för beslut?

 

Om ingen kontakt med ordförande eller om ordförande meddelar att hen ej är tillgänglig:

 • Skicka mail till 1:a vice ordförande med samma information som tidigare mail (ovanstående information)
 • Om inget svar skicka till 2:a vice ordförande

 

Ordförande/ vice ordförande

 • Återkoppla skyndsamt till den som skickat mail.
 • Om behov finns för telefonsamtal ringer du upp.

VID SEMESTER OCH FRÅNVARO SOCIALNÄMNDEN PRESIDIET

Ordförande/ vice ordförande

 • Om du vet att du kommer vara otillgänglig meddelar du ordförande/ vice ordförande om detta.
 • Meddela programområdeschef IFO om frånvaron.


Verksamhetschef IFO

 • Meddela gruppledarna och chefer för Barn- och familj, Ensamkommande barn, myndighet, Vuxen, Psykisk ohälsa om att ordförande/vice ordförande är frånvarande och vem som ska kontaktas.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta din närmste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2018-11-15

 • Dokumentetsnamn: Checklista för mail till ordförande inför ordförandebeslut
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2020-06-05
 • Dokumentansvarig: Utvecklingsledare IFO
 • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef IFO
 • Senast reviderad:2017-06-06
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken