Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Handlingsplaner

I arbetet med barn och unga är det viktigt att socialtjänsten och skolan samarbetar.

För att underlätta samarbetet har socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen tagit fram handlingsplaner gällande skolfrånvaro samt vid misstänkt eller bekräftad droganvändning hos elever. Dessa handlingsplaner hittar du här nedan.

Senast ändrad 2018-01-19

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken