Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för att betala avgift till Tingsrätten för Särskilt förordnad vårdnadshavare

Vid ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare hos Tingsrätten ska en avgift betalas för ansökan.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Checklistan gäller på Socialförvaltningen, enheten för ensamkommande barn, myndighet.

ORD OCH BEGREPP

Särskild förordnad vårdnadshavare (SFV)
Barn med avlidna föräldrar (6 kap. 9 § FB) eller barn vars föräldrar är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden (6 kap. 8 a § FB) ska tilldelas särskilt förordnad vårdnadshavare. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren blir då också förmyndare för barnet. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som barnets personliga angelägenheter och ska se till att barnets behov enligt 6 kap. 1 § FB tillgodoses.


Precis som för gode män för ensamkommande barn, står särskilt förordnade vårdnadshavare i sin egenskap av förmyndare, under överförmyndarens tillsyn (12 kap. 9 § FB).

SÅ HÄR GÖR DU

1. Gå in på www.domstol.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. På högersidan finns en ruta "Genvägar"

3. Gå in på "Betaltjänster för ansökningsavgifter". Fyll i följande:

 • Betalning avser = vårdnad, boende, umgänge
 • Ansökan = enskild
 • Belopp = 900 (kommer upp automatiskt)
 • Målnummer = Skriv det målnummer som Tingsrätten angivit men utelämna bokstaven T

4. Tryck på nästa och fyll i följande:

 • Organisationsnummer = 212000-0514 (Gislaveds kommuns organisationsnummer)
 • Förnamn = barnets förnamn (eller hoppa över)
 • Organisationsnamn = GIslaveds kommun
 • e-post = hoppa över

5. Tryck på nästa och kryssa för faktura.

6. Skriv ut fakturan som innehåller bankgironummer, OCR nummer och summa.

7. Lämna fakturan till administrationen på IFO som lägger in den i fakturasystemet för betalning.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta enhetschef eller gruppledare för ensamkommande barn, myndighet.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 4

Senast ändrad 2018-11-14

 • Dokumentetsnamn: Checklista för att betala avgift till Tingsrätten för Särskilt förordnad vårdnadshavare
 • Dokumentet gäller för: Enheten för ensamkommande barn, myndighet
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2020-09-24
 • Dokumentansvarig: Gruppledare ensamkommande barn, myndighet
 • Dokumentet beslutat av: Gruppledare ensamkommande barn, myndighet
 • Senast reviderad: 2017-09-25
 • Version:1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken