Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

E-anmälan oro

Inom enheterna Vuxna och Barn och familj kan allmänheten och professionella skicka in orosanmälningar via e-tjänst från Gislaved kommuns hemsida.

I menyn hittar du rutiner för hur ni inom verksamheterna ska hantera dessa orosanmälningar inkomna via e-tjänst.

Senast ändrad 2019-03-18

Vill du veta mer?

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken