Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

LVM

Här hittar du information om Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du hittar länkar till SiS och Socialstyrelsen.

I menyn hittar du blanketter och information med mera gällande LVM.

Senast ändrad 2019-04-10

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken